Ułatwiamy pracę z naszymi rozwiązaniami, ujednolicając nasze portfolio produktów.

W miarę prac nad ujednoliceniem portfolio naszych produktów z pewnością zauważalne są istotne zmiany. W trakcie pozostałej części 2018 r. będą zachodzić kolejne zmiany. Ułatwiając pracę z produktami Citrix, chcemy również umożliwić łatwe zrozumienie przeznaczenia naszych rozwiązań, używając nowych nazw. Zależy nam na ułatwieniu pracy z rozwiązaniami cyfrowych przestrzeni roboczych, networkingu i analizy, aby dostarczać bezpieczne i spersonalizowane rozwiązania z możliwością wyboru i elastycznością zgodnie z potrzebami firmy. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Wirtualne środowisko pracy

Citrix Workspace stanie się ujednoliconą, kontekstową, bezpieczną ofertą. Citrix Workspace oferuje doświadczenie zorientowane na użytkownika, gdzie wszystko, czego potrzebujesz do pracy, jest umieszczone w jednej ujednoliconej aplikacji, przy ułatwionych dostępie i działaniu opartych na kontekście użytkownika i warunkach zaprojektowanych przez dział IT.

Citrix Workspace
Centralne rozwiązanie umożliwiające działowi IT dostarczanie bezpiecznego dostępu do aplikacji, desktopów i danych z dowolnego urządzenia. Citrix Workspace to środowisko zorientowane na użytkownika, w którym wszystko, czego potrzebujesz do pracy, jest umieszczone w jednej ujednoliconej aplikacji.

Citrix Virtual Apps and Desktops
(poprzednio XenApp i XenDesktop)
Uwolnij pracowników, pozwalając im na pracę z dowolnego miejsca, równocześnie obniżając koszty IT. Dostarczaj w bezpieczny sposób aplikacje Windows, Linux, sieciowe i SaaS wraz z pełnymi wirtualnymi desktopami do każdego urządzenia z dowolnej chmury.

Citrix Content Collaboration
(integracja z ShareFile)

Bezpieczeństwo dostępu, synchronizacji i udostępniania plików.

Citrix Endpoint Management
(poprzednio XenMobile)
Rozszerzenie zarządzania aplikacjami i urządzeniami mobilnymi na punkty końcowe, a także orkiestracji i bezpieczeństwa Internetu rzeczy na rozwiązanie Citrix Workspace.

Aplikacja Citrix Workspace
Nowe doświadczenie pracy na urządzeniach przenośnych, z aplikacjami internetowymi i z użyciem desktopów, gromadzące wszystkie aplikacje oraz dane niezbędne do pracy.

Citrix Hypervisor
(poprzednio XenServer)
Optymalizacja wirtualizacji serwera dla wszystkich obciążeń centrów przetwarzania danych.

Citrix Secure Browser
(poprzednio XenApp Secure Browser)

Zapewnia stały i bezpieczny dostęp zdalny do aplikacji internetowych w rozwiązaniu Citrix Workspace.

Networking

Rozbudowane portfolio Citrix Networking, którego elementy wcześniej nosiły nazwy NetScaler i Cedexis, nadal rozwija się w kierunku networkingu sterowanego programowo. Citrix będzie teraz główną marką w zakresie dostarczania aplikacji, oferującą zaufane bezpieczeństwo i widoczność dzięki inteligentnej analityce.

Citrix ADC
(poprzednio NetScaler ADC)
Niezawodne dostarczanie aplikacji i równoważenie obciążenia w sieci.

Citrix Application Delivery Management
(poprzednio NetScaler Management and Analytics System)
Kompleksowe operacje automatyzacji, analizy i orkiestracji sieci oraz aplikacji, a także zarządzania nimi.

Citrix Gateway
(poprzednio NetScaler Unified Gateway i NetScaler Access Gateway)
Bezpieczny, kontekstowy dostęp do danych i aplikacji niezbędnych do optymalnego wykonywania pracy.

Citrix SD-WAN
(poprzednio NetScaler SD-WAN)
Przekształcanie sieci oddziałów i WAN przy użyciu technologii chmury, aby zapewnić niezawodne i spójne środowisko użytkownika.

Citrix Secure Web Gateway
(poprzednio NetScaler Secure Web Gateway)

Ułatwia egzekwowanie zasad firmowych i blokowanie niepożądanych materiałów, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i danych firmowych.

Citrix Web App Firewall
(poprzednio NetScaler App Security, NetScaler App Firewall i NetScaler Web App Security)
Wysoce wydajna zapora aplikacji internetowych (WAF), która chroni sieć przed zagrożeniami.

Analityka

Citrix Analytics wykorzystuje maszynowe uczenie się w celu zapewniania analityki zachowań i proaktywnych analiz bezpieczeństwa. Citrix Analytics zbiera dane w obrębie całego portfolio Citrix, generując możliwe do obsłużenia analizy umożliwiające administratorom reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika i aplikacji, poprawianie wydajności aplikacji i wspieranie nieprzerwanego działania.

Citrix Analytics
Prognostyczne i rekomendacyjne dane analityczne zbierane ze wszystkich produktów Citrix.

Najczęściej zadawane pytania

Firmie Citrix zależy na dostarczaniu preferowanego sposobu pracy z produktami i rozwiązaniami w celu zapewniania doświadczenia, bezpieczeństwa i wyboru, jakich potrzebujesz, aby wprowadzać innowacje, angażować klientów i być produktywnym — zawsze, w każdym miejscu. Ujednolicenie doświadczenia użytkownika pozwala nam uprościć naszą ofertę, co wymaga zmian nazw. Po przejściu na nowe rozwiązania i nazwy łatwiejsze powinno być zrozumienie korzyści, jakie wynikają ze współpracy z Citrix jako partnerem biznesowym i technologicznym.

Wiodące w branży technologia, wsparcie i usługi, jakich oczekujesz od Citrix, nie zmienią się. W pozostałej części roku zauważyć będzie można zmiany w naszej witrynie, dokumentacji pomocy technicznej i interfejsach użytkownika. Będziemy też wspierać potrzeby w zakresie zmian w portalach, dokumentacji użytkownika i zachowań użytkowników. Po zakończeniu przejścia Twoja organizacja skorzysta na integracji i ujednoliceniu naszego portfolio, które mają na celu lepsze zapewnianie korzyści dopasowanych do Twoich potrzeb biznesowych.

Tak. W przyszłości będziemy dopasowywać nazwy wersji w całym naszym portfolio do wersji standardowych, zaawansowanych i specjalnych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących istniejących wersji produktu skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.

Następny krok